Szkolenia

Zarządzanie

Zapytaj o szczegółowy program szkolenia oraz o ofertę.

1. Skuteczność Menedżerska. Rozwiązywanie konfliktów. „Nasze szkolenie zapewni Ci umiejętności w rozpoznawaniu konstruktywnych i destrukcyjnych konfliktów oraz różnych reakcji na nie. Poznasz także rolę emocji w konfliktach i identyfikację ich przyczyn, co pomoże Ci przewidywać skutki konfliktu. Po szkoleniu będziesz generować różnorodne rozwiązania, prowadzić otwartą komunikację oraz monitorować efektywność rozwiązań konfliktów.”

2. Zarządzanie zmianą jako proces przemian w zarządzaniu firmą. „Nasze szkolenie pomoże Ci rozwijać kluczowe umiejętności menedżerskie w zarządzaniu zmianą. Poznasz zasady i narzędzia zarządzania zmianą w firmie oraz zrozumiesz, jakie są czynniki sukcesu. Po kursie będziesz definiować i oceniać gotowość do zmian, projektować działania przeciwstawiające się różnym reakcjom na zmianę i efektywnie komunikować zmiany.”

3. Określanie celów i priorytetów. „Nasze szkolenie skupia się na ukierunkowaniu na definiowanie i realizowanie celów i priorytetów. Po szkoleniu będziesz znać metodykę SMART, tworzyć listy priorytetów i delegować zadania, dbając o ich terminową realizację. Będziesz umiał określać cele strategiczne, przewidywać bariery i potrafić działać w sytuacji niewykonania założonych celów.”

4. Efektywne zarządzanie zespołem poprzez delegowanie zadań i uprawnień. „Nasze szkolenie daje wiedzę na temat delegowania zadań i tworzenia otoczenia zaufania i szacunku w zespole. Po kursie umiesz przekazywać uprawnienia, zachęcać do inicjatywy, prowadzić komunikację oraz oceniać czas potrzebny do realizacji zadań.”

5. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Zarządzanie strategiczne w firmie. „Nasze szkolenie pozwoli Ci zdobyć umiejętności w analizie strategicznej przedsiębiorstwa. Poznasz techniki analizy rynku i konkurencji, przygotowujesz plan sukcesji i definiujesz cele strategiczne, uwzględniając czynniki ekonomiczne i społeczne.”

6. Innowacja kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa. „Nasze szkolenie skupia się na innowacyjności, regulacjach prawnych, analizie kosztów i zysków innowacji. Po kursie będziesz kreatywnie myśleć, szukać informacji o trendach, analizować procesy zarządcze i inicjować zmiany w firmie.”

 

7. Zarządzanie procesami w biznesie. „Nasze szkolenie nauczy Cię podejścia procesowego do zarządzania, definiowania i identyfikowania kluczowych procesów. Po kursie będziesz umiał analizować procesy, planować kontrole oraz wprowadzać zmiany tam, gdzie są potrzebne.”

8. Zarządzanie firmą. Szkolenie „Zarządzanie Firmą” zapewnia kluczową wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego kierowania przedsiębiorstwem. Uczestnicy zdobywają umiejętność optymalizacji działań firmy, zwiększenia efektywności operacyjnej oraz doskonalenia strategii biznesowych. To szansa na wypracowanie konkurencyjnej przewagi, wyznaczenie celów długoterminowych i optymalne wykorzystanie zasobów, co przekłada się na sukcesywny rozwój firmy.

Zapytaj o szczegółowy program szkolenia oraz o ofertę.

Negocjacje w biznesie

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie profesjonalnych negocjacji biznesowych. Uczestnik dowie się na czym polegają negocjacje, pozna szczegółowe pojęcia związane z negocjacjami tj.; ,Zopa, Batna, ściana negocjacyjna, diament negocjacyjny. Dowie się także jakie istnieją techniki, tricki i schematy negocjacyjne. Nauczy się, jak przygotować się do negocjacji, jakich technik należy używać, aby współpraca była wieloletnia. Uczestnik będzie miał możliwość praktycznie przećwiczyć wszystkie mechanizmy tworzenia sytuacji negocjacyjnych.

Zarządzanie relacjami z klientami

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu nabywania skutecznych relacji z klientami. Kursanci pozyskają także wiedzę w zakresie korzyści, jakie wynikają z wdrożenia koncepcji zarządzania relacjami z klientami. Poznają przepisy prawne odnoszące się do pozyskiwania i przechowywania danych klientów. Przedstawiony zostanie również związek pomiędzy strategią generalną przedsiębiorstwa, a strategią marketingową.

Szkolenie sprzedażowe – praktyczne aspekty pracy w relacji z klientem

Celem szkolenia jest nauka identyfikacji potrzeb klienta, sporządzania spersonalizowanych ofert, a także poznanie technik sprzedaży. Uczestnik pozna również kryteria, umożliwiające poprawną komunikację z partnerem biznesowym oraz nauczy się stosowania zasad zachowań zgodnie z etyką biznesu.

Standardy obsługi klienta

Celem szkolenia jest poprawa wizerunku i jakości obsługi klienta w obsłudze telefonicznej, a także stacjonarnej. Uczestnik dowie się, jak poprawnie obsłużyć klienta, postępować w sytuacji, gdy mamy do czynienia z klientem roszczeniowym, a także pozna zasady komunikacji. Zdobędzie wiedzę w zakresie mediowania i negocjowania za pomocą komunikacji. Pozna zasady przyjmowania obiekcji i radzenia sobie z nimi. Ponadto, dowie się jak być asertywnym, nauczy się radzić sobie z komunikatem ,,nie”. Uczestnik odróżni fakty od emocji, łatwo dojdzie do porozumienia oraz ukierunkuje rozmowę na wyznaczony cel.

Skuteczne metody pozyskiwania nowych klientów. Budowanie trwałej relacji z klientem

Celem szkolenia jest poznanie zasad skutecznej komunikacji podczas spotkań biznesowych z zastosowaniem protokołu dyplomatycznego, poznanie zasad skutecznego pozyskiwania klientów oraz sposobów, technik i narzędzi pozyskiwania klientów. Uczestnik szkolenia będzie potrafił identyfikować komunikaty niewerbalne i umiejętnie je wykorzystywał w kontaktach biznesowych.

Ekstrawertyk czy Introwertyk - czyli jaki jest Twój klient? Gen sprzedawcy, czyli jak sprzedawać więcej.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności sprzedażowej. Uczestnik pozna typy osobowości klienta, dowie się jakie występują techniki wywierania wpływu. Pozna metody opisywania produktu tzw. Storytelling. Nauczy się także, jak budować relacje z klientem oraz jakie są podstawowe zasady Cold Callingu. Dowie się, jak rozmawiać z trudnym klientem, a także jak reagować na obiekcje klienta.

Story Telling, czyli marketing narracyjny - sprzedawaj historie

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz umiejętności w obszarze sprzedaży relacyjnej. W zakresie wiedzy uczestnik dowie się, jak oddziaływanie na wyobraźnie klienta wzmacnia sprzedaż, nauczy się sztuki świadomego budowania relacji, pozna techniki sprzedaży wizualnej, a także zalety projektowania historii sprzedażowych. W zakresie umiejętności uczestnik szkolenia nauczy się jak tworzyć historię i budować długotrwałe relacje partnerskie z klientem. Ponadto pozna różnice w percepcji oraz nauczy się optymalizować długość historii do sprzedawanego produktu. Dowie się, jak wykorzystać style negocjacyjne i dopasować je do storytellingu. Nauczy się sprzedawać opisem, korzyści płynących z danego produktu/usługi.

Feedback – konstruktywna informacja zwrotna

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie istotnych elementów komunikacji w codziennej relacji pracowniczej wszystkich członków współpracujących w obrębie struktury firmy. Uczestnik dowie się, czym jest konstruktywna informacja zwrotna oraz w jaki sposób tworzyć komunikat. Celem szkolenia jest także nauka przekazywania informacji w oparciu o fakty, a nie emocje.

Budowanie profesjonalnego wizerunku w biznesie w oparciu o podstawy autoprezentacji oraz etykiety.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej opartej na zagadnieniach z zakresu kultury osobistej, obowiązujących manier w świecie biznesu oraz istoty budowania profesjonalnego wizerunku. Uczestnik nauczy się zasad biznesowej elegancji oraz obowiązującej etykiety, a także istoty odpowiedniej autoprezentacji.

Komunikacja marketingowa w internecie.

Szkolenie „Komunikacja Marketingowa w Internecie” skupia się na najnowszych trendach i praktykach związanych z efektywną komunikacją marketingową w środowisku online. Jego celem jest dostarczenie praktycznej wiedzy oraz narzędzi niezbędnych do skutecznego budowania i prowadzenia działań marketingowych w sieci.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności identyfikowania optymalnych kanałów komunikacji online, zrozumieją specyfikę różnych platform oraz nauczą się dostosowywać przekaz marketingowy do potrzeb i oczekiwań swoich odbiorców. Ważnym elementem szkolenia będzie także omówienie narzędzi analitycznych wspomagających ocenę skuteczności działań w internecie.

Głównym celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom sprawnego wykorzystania dostępnych w internecie narzędzi i strategii komunikacji w celu promocji produktów, usług lub marki. Uczestnicy będą mogli poznać metody prowadzenia skutecznych kampanii online, a także tworzenia wartościowych treści, które przyciągną uwagę i zainteresowanie klientów.

Social media jako kluczowy element komunikacji z klientem.

Szkolenie „Social Media jako Kluczowy Element Komunikacji z Klientem” skupia się na zrozumieniu roli mediów społecznościowych jako strategicznego narzędzia komunikacji z klientem. Celem tego szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności w obszarze wykorzystania platform społecznościowych do budowania silnych relacji z klientami.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wgląd w kluczowe strategie prowadzenia skutecznej komunikacji w social mediach. Będą mieli okazję poznać metody kreowania angażujących treści, zarządzania reputacją marki oraz budowania społeczności online. Ważnym aspektem będzie także nauka wykorzystywania analizy danych w celu optymalizacji działań na platformach społecznościowych.

Głównym celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom świadomego i efektywnego wykorzystania social mediów jako narzędzia do komunikacji z klientem. Uczestnicy poznają strategie, które pozwolą im budować zaangażowanie i lojalność klientów poprzez skuteczne wykorzystanie różnorodnych platform społecznościowych.

Facebook, Instagram, You Tube

Szkolenie „Facebook, Instagram, YouTube: Skuteczne Wykorzystanie Platform” to kompleksowy kurs, który skupia się na praktycznym wykorzystaniu tych trzech głównych platform społecznościowych w celach biznesowych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami i strategiami niezbędnymi do efektywnego wykorzystania Facebooka, Instagrama i YouTube’a w promocji, marketingu oraz komunikacji z klientami.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą tworzenia angażujących treści, zarządzania kampaniami reklamowymi oraz budowania społeczności na tych platformach. W ramach kursu omówione zostaną również najnowsze trendy, narzędzia analityczne oraz strategie skutecznego wykorzystania funkcji oferowanych przez poszczególne platformy.

Głównym celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom samodzielnej, strategicznej i efektywnej pracy na Facebooku, Instagramie i YouTube’ie. Uczestnicy poznają kluczowe techniki, które pozwolą im skutecznie wykorzystać potencjał tych platform do budowy marki, zwiększenia zasięgów, generowania zaangażowania oraz konwersji.

Wizerunek firmy w internecie.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z podstawowymi definicjami marketingu oraz ze sposobami budowania marki i kształtowania wizerunku. Teoretyczne podstawy będą niezbędnym elementem konstruowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Osoba szkolona będzie potrafiła wykorzystać zdobytą teorię i wdrażać przedstawione metody oraz techniki do własnego przedsiębiorstwa, a także identyfikować zachodzące reakcje, oddziaływania i procesy w systemie marketingowo-wizerunkowym przedsiębiorstwa. Uczestnik będzie potrafił także zachować profesjonalizm nawet w chwilach kryzysu wizerunkowego, nauczy się współodczuwać potrzeby i emocje potencjalnych klientów, aby kreować działania wizerunkowe i marketingowe jak najbardziej dopasowane (również emocjonalnie) do odbiorców.

E-commerce Platformy sprzedażowe.

„Szkolenie E-commerce Platformy Sprzedażowe” to kurs, który skupia się na praktycznym wykorzystaniu platform e-commerce do efektywnej sprzedaży i rozwoju biznesu online. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami działania platform sprzedażowych, umożliwiającymi budowę skutecznego modelu biznesowego w świecie e-commerce.

Podczas tego kursu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnych platform e-commerce, ich funkcjonalności, możliwości personalizacji oraz optymalizacji procesów sprzedażowych. Skupiając się na praktycznych aspektach, szkolenie obejmuje zagadnienia związane z budową i rozbudową sklepu internetowego, tworzeniem atrakcyjnych ofert, efektywnym zarządzaniem asortymentem oraz obsługą klienta.

Głównym celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w narzędzia, które pozwolą im lepiej zrozumieć i wykorzystać potencjał platform e-commerce. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą gotowi do samodzielnego prowadzenia skutecznej działalności handlowej online, wykorzystując możliwości, jakie dają nowoczesne platformy e-commerce.

Marka własna w internecie.

Celem edukacyjnym szkolenia jest przygotowanie uczestników do budowania i rozwijania marki w mediach społecznościowych poprzez przekazanie wiedzy dotyczącej:

  • faz tworzenia marki,
  • zasad tworzenia własnej marki w świecie social mediów,
  • różnic w podejściu do wykorzystania kanałów social mediów, 
  • tworzenia newsletterów, trendów w social mediach w 2020 roku,
  • zasad tworzenia unikalnej marki osobistej. 

Budowanie komunikacji z klientem z wykorzystaniem Video marketing.

Szkolenie Video Marketing” to intensywny kurs skierowany do osób pragnących zgłębić tajniki skutecznej promocji i komunikacji za pomocą treści wideo. Głównym celem tego szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do tworzenia, promowania i wykorzystywania wideo w celach marketingowych.

Uczestnicy szkolenia poznają kluczowe aspekty skutecznego wykorzystania treści wideo w strategii marketingowej. Nauczą się, jak planować, produkować i dystrybuować wideo, które przyciągają uwagę odbiorców, zwiększają zaangażowanie oraz wspierają cele biznesowe. Skupiając się na praktyce, szkolenie obejmuje również techniki narracji, montażu oraz optymalizacji wideo pod kątem różnych platform i kanałów dystrybucji.

Kurs Video Marketing stawia sobie za cel wyposażenie uczestników w umiejętności potrzebne do wykreowania skutecznej strategii wideo, której rezultatem będzie zwiększenie widoczności marki, generowanie większego zainteresowania oraz konwersji wśród grupy docelowej.

Zastosowanie sztucznej inteligencji we współczesnej firmie.

„Szkolenie Zastosowanie Sztucznej Inteligencji we Współczesnej Firmie” to kurs skierowany do osób pragnących zgłębić praktyczne aspekty wykorzystania sztucznej inteligencji (SI) w środowisku biznesowym. Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zastosowań SI w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa oraz zrozumienie korzyści wynikających z jej implementacji.

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat aktualnych narzędzi i metod wykorzystywanych w dziedzinie SI, a także dowiedzą się, jak te technologie mogą wpływać na rozwój biznesowy. Szkolenie skupia się na praktycznych przykładach wykorzystania SI w procesach biznesowych, automatyzacji zadań, analizie danych czy personalizacji usług.

Głównym celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom zrozumienia potencjału sztucznej inteligencji w kontekście biznesowym oraz przekazanie praktycznych umiejętności wykorzystania tych technologii do optymalizacji działań firmowych, zwiększenia efektywności oraz kreowania innowacyjnych rozwiązań. Ostatecznie, szkolenie ma za zadanie przybliżyć uczestnikom możliwości wykorzystania SI jako narzędzia wspierającego rozwój i konkurencyjność firm na rynku.

Nowoczesne narzędzia cyfrowe

„Szkolenie Nowoczesne Narzędzia Cyfrowe” to intensywny kurs dedykowany osobom pragnącym zgłębić najnowsze technologie i narzędzia dostępne w dzisiejszym świecie cyfrowym. Celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi rozwiązaniami, które wspierają działania w biznesie oraz ułatwiają komunikację i zarządzanie informacjami.

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat różnorodnych aplikacji, platform i narzędzi cyfrowych, które mogą być wykorzystane do efektywnej pracy, zarządzania projektami, komunikacji z klientami czy analizy danych. Szkolenie skupia się na praktycznym zastosowaniu tych narzędzi w różnych obszarach biznesowych, dzięki czemu uczestnicy będą mogli skutecznie wykorzystać zdobytą wiedzę w swoich działaniach zawodowych.

Głównym celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom efektywnego korzystania z nowoczesnych technologii cyfrowych w celu zwiększenia produktywności, usprawnienia procesów biznesowych oraz podniesienia jakości obsługi klienta. Ostatecznie, kurs ma na celu wyposażenie uczestników w umiejętności, które pozwolą im skutecznie wykorzystać potencjał nowoczesnych narzędzi cyfrowych w codziennej pracy i biznesie.

AKADEMIA TRENERA

Szkolenie Akademia Trenera – Zostań Szkoleniowcem” to kurs przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwijaniem się w roli szkoleniowca i zdobyciem umiejętności niezbędnych do prowadzenia skutecznych szkoleń. Celem tego szkolenia jest zapewnienie uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności, aby mogli samodzielnie projektować, przygotowywać i prowadzić szkolenia w różnych dziedzinach.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat technik prowadzenia szkoleń, budowania atrakcyjnych materiałów dydaktycznych, zarządzania grupą uczestników oraz efektywnej komunikacji podczas prowadzenia zajęć. Kurs obejmuje także aspekty związane z planowaniem, oceną i doskonaleniem procesu szkoleniowego.

Głównym celem tego szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności prowadzenia efektywnych i angażujących szkoleń, dzięki którym będą mogli dzielić się wiedzą i umiejętnościami z innymi, inspirując i motywując ich do rozwoju osobistego i zawodowego. Ostatecznie, szkolenie ma za zadanie przygotować uczestników do profesjonalnego i skutecznego prowadzenia szkoleń w różnych kontekstach biznesowych i edukacyjnych.