Szkolenie z pozyskiwania funduszy europejskich

W ciągu kilkunastu lat działalności przeprowadziliśmy kilkaset szkoleń dotyczących funduszy europejskich. Szkolenia unijne uczą nie tylko jak starać się o dotacje, ale również jak wykorzystywać i jak rozliczać otrzymane środki. Chcemy pomóc Państwu skutecznie wykorzystywać szansę na rozwój, jaką dają dotacje z unii europejskiej i ten cel realizujemy właśnie poprzez szkolenia unijne. Kraków, Warszawa, Wrocław, Katowice, Gdańsk i wiele innych polskich miast od wielu lat korzysta z naszych usług.

Ważnym elementem naszych najnowszych szkoleń są fundusze unijne 2014-2020 dotyczące;

  • komercjalizacji, innowacji i zarządzania własnością intelektualną, jak również współpracy nauki z biznesem,
  • kompetencji indywidualnych dla rozwoju osób działających w obszarze projektów unijnych i rozwojowych jak również współpracy nauki z biznesem.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 oznacza dla Polski ostatni tak duży budżet na najbliższe 7 lat.

Korzyści ze szkolenia

Jakie programy operacyjne oraz priorytety będą w nowej perspektywie finansowej?
Jakie będą dotacje unijne dla firm? Jakie dofinansowania dla młodych rolników? A jakie fundusze dla NGO?
Jakie zmiany będą w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz realizacji dofinansowanych projektów?

Z tego typu pytaniami spotykamy się od kilku miesięcy niemal na co dzień. Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskacie Państwo uczestnicząc w naszych szkoleniach.

Poniżej prezentujemy natomiast wybrane informacje na temat nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Fundusze Unijne 2014-2020 mają zwiększyć rozwój gospodarki, pobudzić przedsiębiorczość i innowacyjność i przede wszystkim poprawić jakość życia Polaków.

 Priorytetami na lata 2014-2020 są:

  • Wsparcie dla badań naukowych i innowacji
  • Zacieśnienie współpracy pomiędzy ośrodkami badawczymi a przedsiębiorstwami
  • Zwiększenie kwalifikacji pracowników oraz dostosowanie ich do rynku pracy
  • Rozwój infrastruktury – rozbudowa dróg oraz zmodernizowanie tras kolejowych
  • Troska o środowisko naturalne – bardzo duży nacisk będzie położony na wykorzystanie energii odnawialnej, ochronę środowiska, usuwanie ścieków i odpadów, jak również przystosowanie do zmian klimatycznych
  • Wzmacnianie potencjału turystycznego regionów
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego
  • Zwiększenie dostępu do usług cyfrowych – m.in. dalszy rozwój szerokopasmowego internetu.

Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i popraw umiejętności menedżerskie swoich pracowników, a zwiększysz efektywność i motywację do pracy całego zespołu. Z nami zbudujesz również silną markę osobistą pracodawcy i eksperta.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo zarówno szkolenia z tradycyjnie pojmowanego zarządzania zespołem (Szkolenie EFEKTYWNY MENEDŻER), jak i z budowania pozycji lidera.

 

Prowadzimy również szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego, z dużym naciskiem na ćwiczenie umiejętnej komunikacji na linii firma-klient, firma-kontrahent, czy pracodawca-pracownicy (Szkolenie ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE). Jako usługę uzupełniającą typowe umiejętności zarządzania firmą i pracownikami proponujemy szkolenia ze świadomego budowania marki firmy i przedsiębiorcy (Szkolenie BRAND BUILDING).

Ćwiczenia praktyczne

Szkolenia NASZEJ FIRMY to duży nacisk na ćwiczenia praktyczne, w tym realizowane na podstawie konkretnych przykładów z firmy klienta.

Wartościowa wiedza

Nasi trenerzy to praktycy i szkoleniowcy z długoletnim doświadczeniem – przekażą wartościową, przydatną w codziennej pracy wiedzę, a dzięki dziesiątkom zrealizowanym szkoleń umiejętnie zaangażują w zajęcia.