Szkolenie z pozyskiwania funduszy europejskich

W ciągu kilkunastu lat działalności przeprowadziliśmy kilkaset szkoleń dotyczących funduszy europejskich. Szkolenia unijne uczą nie tylko jak starać się o dotacje, ale również jak wykorzystywać i jak rozliczać otrzymane środki. Chcemy pomóc Państwu  skutecznie wykorzystywać szansę na rozwój jaką dają dotacje z unii europejskiej i ten cel realizujemy właśnie poprzez szkolenia unijne. Kraków, Warszawa, Wrocław, Katowice,  Gdańsk i wiele innych polskich miast od wielu lat korzysta z naszych usług.

Ważnym elementem naszych najnowszych szkoleń są fundusze unijne 2014-2020 dotyczące;

  • komercjalizacji, innowacji i zarządzania własnością intelektualną, jak również współpracy nauki z biznesem,
  • kompetencji indywidualnych dla rozwoju osób działających w obszarze projektów unijnych i rozwojowych jak również współpracy nauki z biznesem.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 oznacza dla Polski ostatni tak duży budżet na najbliższe 7 lat.

Korzyści ze szkolenia

Jakie programy operacyjne oraz priorytety będą w nowej perspektywie finansowej?
Jakie będą dotacje unijne dla firm? Jakie dofinansowania dla młodych rolników? A jakie fundusze dla NGO?
Jakie zmiany będą w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz realizacji dofinansowanych projektów?

Z tego typu pytaniami spotykamy się od kilku miesięcy niemal na co dzień. Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskacie Państwo uczestnicząc w naszych szkoleniach.

Poniżej prezentujemy natomiast wybrane informacje na temat nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Fundusze Unijne 2014-2020 mają zwiększyć rozwój gospodarki, pobudzić przedsiębiorczość i innowacyjność i przede wszystkim poprawić jakość życia Polaków.

Priorytetami na lata 2014-2020 są:

  • Wsparcie dla badań naukowych i innowacji
  • Zacieśnienie współpracy pomiędzy ośrodkami badawczymi a przedsiębiorstwami
  • Zwiększenie kwalifikacji pracowników oraz dostosowanie ich do rynku pracy
  • Rozwój infrastruktury – rozbudowa dróg oraz zmodernizowanie tras kolejowych
  • Troska o środowisko naturalne – bardzo duży nacisk będzie położony na wykorzystanie energii odnawialnej, ochronę środowiska, usuwanie ścieków i odpadów, jak również przystosowanie do zmian klimatycznych
  • Wzmacnianie potencjału turystycznego regionów
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego
  • Zwiększenie dostępu do usług cyfrowych – m.in. dalszy rozwój szerokopasmowego internetu.


Fundusze unijne 2014-2020 będą podzielone miedzy sześcioma programami operacyjnymi w następujący sposób:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 27,5 mld €
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 8,6 mld €
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 4,4 mld €
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2,2 mld €
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2,1 mld €
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 0,7 mld €

W większości o rozdysponowaniu funduszy unijnych będą decydować regiony – w perspektywie finansowej 2014-2020 województwa będą miały do dyspozycji aż 40% funduszy unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych – będą mogły samodzielnie decydować, ale z drugiej strony oznacza to dużą odpowiedzialność. Inwestycje będą dopasowane do danego regionu, dzięki czemu umożliwi to podniesienie jego atrakcyjności oraz konkurencyjności.

Bardzo istotną zmianą w stosunku do poprzedniego okresu funduszy unijnych będzie wielofunduszowość. Taką możliwość dają projekty rozporządzeń 2014-2020, dzięki czemu można będzie realizować wielofunduszowe programy operacyjne a co za tym idzie wielofunduszowe projekty. Mówiąc prosto, będzie można łączyć projekty miękkie z inwestycyjnymi w ramach jednego projektu, realizowanego w ramach jednego programu operacyjnego. To zapewne umożliwi stworzenie ciekawych, kompleksowych projektów i osiągnięcie lepszych rezultatów.

Zachęcamy Państwa do udziału w naszych szkoleniach i kursach z funduszy unijnych, podczas których wskazujemy kwestie najistotniejsze dotyczące funduszy unijnych na lata 2014-2020, przedstawiamy zmiany w stosunku do poprzedniej perspektywy oraz podpowiadamy jakie kierunki obrać, żeby w jak najlepszy sposób wykorzystać środki europejskie.